Back to the Top page  Martial Arts Dojo Organization

International Budokai IKO2 Shin Kyokushinkai Midori group Nihon Karatedo Sato Dojo Shihan Sato Akira Nerima Tokyo
Dojo Kamakura Kancho Gerard Gordeau Bujinkan Ninjutsu Master Hatsumi Nihon Budokan
I.K.O.KyokushinkaiMATSUSHIMA Matsushima group Shinkageryu Hyoho Mahorobikai Koryu Kenjyutsu Kudo Daidojuku Master Takashi Azuma
IKO Kyokushin Union Kyokushin Union group Samurai juku Gurdian anjeles IUMA Yorinaga Nakamura
Singapore Oyamakarate Shihan Peter chong Kendokai Master Hideo Nakamura Nicholas Pettase Dojo
Motoburyu Karatedo Bidokai・Sakurakoji Taikiken Shihan Naoki Kobayashi The Spirit Gym
Karatedo Gojyukai Juki kenpo・Juzen Imada Blacksmith in Czech
Hikoryu Tanaka Koshiro Gakudokai Giryukai(Tai chi chuan) Yoshitatsu Hirose
Taizendo Doshin Hirose Seiryukai Kung Fu dojo Zennihon Karatedo Gojukai
"Birkerod-Karate" World Matsubayashi-Ryu Kazumi Dojo Shihan Kazumi Hajime
Taikiken shiseikenpo Kikokai Shihan M Shimada Mountain View Kendo Ikebukuro Sports Center
Jinbukai Japan Taikiken assosiation Shihan Isato Kubo Nihon Kenpo Genshinryukai
Karatedo Miura Dojo Shihan Miyuki Miura Korohou Kosei Matsumiya
Kyumeikan Doyo Kendo Iaido Akatsuka Tokyo Konnojuku Bin Konno The Taikyoku & Shorin Temple Martial Arts
Shinkageryu Mahorobikai Tokyo and Kawagoe Taikiken Shiseijuku shihan Yasutugu Takagi Yagyushinkageryu kyohon and DVD
Katsutaro Ryokan Mas.Oyama (a chronological table IKO1 Kyokushin Kaikan Head Quarter Matui group
Kyokushin Kaikan Goda Dojo Senior Adviser Yuzo Goda Fujiryu Taijutsu Kyokushinkan Royama group